VŠĮ Gargždų ligoninė

Klaipėdos rajono savivaldybės VŠĮ Gargždų ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos, Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaiga, nesiekianti pelno, teikianti šias paslaugas:

  • Antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros (vidaus ligų, suaugusiųjų ortopedijos ir traumatologijos; otorinolaringologijos, vaikų ligų, nėštumo patologijos, geriatrijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos);
  • Pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros (palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyvios pagalbos);
  • Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros (kardiologijos, neurologijos, endokrinologijos, dermatovenerologijos, vidaus ligų, vaikų ligų, oftalmologijos, otorinolaringologijos, ortopedijos ir traumatologijos, urologijos, akušerijos ir ginekologijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, klinikinės fiziologijos, chirurgijos, radiologijos, echoskopijos, endoskopijos);
  • Suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos (nervų sistemos ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų, ginekologinių ligų, odos ligų);
  • Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos;
  • Invazinio skausmo malšinimo dienos stacionaro;
  • Dienos chirurgijos (chirurgijos, urologijos, ortopedijos ir traumatologijos, akušerijos ir ginekologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos);
  • FMR;
  • Laboratorinės diagnostikos.

Paslaugos teikiamos pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM 1999-12-17 d. išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 1100, kuri atnaujinta 2011-09-05 d.

VIZIJA

Lincencijuota, daugiaprofilinė antrojo lygio rajoninio lygmens ligoninė, pranašumo siekianti per kokybę ir gerų sąlygų sukūrimą pacientams ir darbuotojams. 

MISIJA

Teikti pacientams pažangiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus asmens sveikatos priežiūros paslaugas; tinkamai naudotis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjų ir paslaugų užsakovų reikalavimus; užtikrinti pacientų privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą, prisiimti pilną atsakomybę už ligoninės teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams.